Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Ghi nhận bài viết đầu tiên đóng góp cho diễn đàn.

 2. 2

  Bạn được mến mộ

  Bài viết của bạn được mến mộ. Mong bạn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng!

 3. 5

  Gắn bó ban đầu

  Bạn đã đưa 30 viết, cám ơn sự gắn bó của bạn!

 4. 10

  Vì cộng đồng!

  Hơn 100 bài viết rồi. Bạn thực sự là người vì cộng đồng!

 5. 10

  Được nhiều mến mộ

  Bài viết của bạn trên 25 yêu thích. Bạn thực sự được mến mộ

 6. 15

  Rất mến mộ!

  Bạn được yêu quý rất nhiều với 100 lượt thích.

 7. 20

  Gắn kết lâu dài

  Hơn 1000 bài viết. Bạn thực sự gắn kết với diễn đàn.

 8. 20

  Bạn quá tuyệt vời

  Với 250 lượt thích. Bạn quá tuyệt vời!

 9. 30

  Hâm mộ.

  Bài viết của bạn có 500 yêu thịch. Hâm mộ bạn!